Pradžia

Dalinis palūkanų kompensavimasSpausdinti

Tai, kad didžioji dauguma įmonių žlunga per pirmuosius metus – mitas. Bet kad didžioji dauguma įmonių neišgyvena pirmųjų penkerių metų – jau panašiau į tiesą. Didieji sunkumai jaunam verslui prasideda tuomet, kai tenka grąžinti investuotus skolintus pinigus, todėl antrieji ar tretieji metai dažnam būna sunkesni už pirmuosius.

INVEGA stengiasi kaip įmanoma labiau sumažinti skolinimosi naštą ir, priklausomai nuo regiono, leidžia paskolą pasiėmusioms ar sudariusioms lizingo sutartį įmonėms gauti nuo 50 iki 95 proc. siekiančią kompensaciją už dalį sumokėtų palūkanų.

Vadinasi, Jūs rūpinatės ne laiko auginamais procentais, o tik ta suma, kuri prisidėjo prie vizijos įgyvendinimo. Taupykite, kai tik galite taupyti – juk atliekamos lėšos visada pravers.

Kaip tuo pasinaudoti?

COVID-19 sukeltoms pasekmėms palengvinti palūkanos finansuojamos 100%. Norint pasinaudoti priemone, reikia pateikti paraišką „Invegai“. Po teigiamo sprendimo priėmimo palūkanų kompensacija išmokama kas mėnesį. Sprendimą apie priimtą sprendimą galėsite rasti prisijungę prie elektroninės paraiškų teikimo sistemos skiltyje „Sutartis / Sprendimai“. Dėl pilno palūkanų finansavimo gali kreiptis mažos ir vidutinės įmonės, nuo 2020 kovo 16 d. iki 2020 gruodžio 31 d. su finansų įstaiga pasirašę susitarimą dėl finansinių įsipareigojimų grąžinimų atidėjimo pagal investicinės paskolos, finansinės nuomos (lizingo) ar apyvartinės paskolos sutartį (išskyrus kredito linijos apyvartinėms lėšoms finansuoti).

Įprastomis sąlygomis užpildytą paraišką ir dokumentus kviečiame teikti tiesiogiai adresu https://paraiskos.invega.lt. Jei pateikti paraišką ir jos priedus adresu https://paraiskos.invega.lt nėra funkcinių galimybių ar jos laikinai neužtikrinamos, paraiška ir jos priedai gali būti pateikti elektroniniu paštu dpk2@invega.lt. Tokiu atveju siunčiami elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.