Pradžia

KonsultacijosSpausdinti

Verslumo skatinimo fondo 2014-2020 (VSF2) paskola 8 5 2107510 vsf2@invega.lt
Atviro kreditų fondo 2 (AKF2) paskola, kredito linija 8 5 2780501 akf2@invega.lt
Garantija 8 5 2107519
8 5 2107514
8 5 2107359
8 5 2113548
8 5 2780374
8 5 2113547
 garantijos@invega.lt
Dalinis palūkanų kompensavimas

8 5 2106391 
8 5 2107510 
8 5 2107513 
8 5 2107515

dpk2@invega.lt
Subsidijos verslo pradžiai 8 5 2113568  svp@invega.lt
Parama darbui 8 5 2107513  paramadarbui@invega.lt
Kompetencijų vaučeris 8 5 2113568  mokymai@invega.lt
Expo konsultantas LT 8 5 2113568  expo@invega.lt
Verslo konsultantas LT 8 5 278 0375  verslokonsultacijos@invega.lt
Pasidalytos rizikos paskolos 8 5 2101471  prp@invega.lt
Portfelinės garantijos paskoloms  8 5 2101471   pgp@invega.lt
Portfelinės garantijos lizingui 8 5 2101471  pgl@invega.lt
Rizikos kapitalo investicijos  8 5 2100601  equity@invega.lt